Terms & Conditions

ข้อมูลการเดิมพันทั้งหมดที่จัดทำโดย BLW Club จะดำเนินการโดยสุจริต โปรดสละเวลาอ่านอย่างระมัดระวัง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์นี้และบริการที่ได้รับจาก BLW Club ("บริษัท ") การเข้าถึงหน้าเว็บใดๆ ของเว็บไซต์นี้และการใช้บริการคุณต้องตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและเงื่อนไขเหล่านี้โดยไม่มีข้อแม้

หากคุณไม่เห็นด้วยกับสิ่งเหล่านี้หรือจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการหรือเงื่อนไขอื่นใดคุณอาจเลือกที่จะไม่เข้าสู่ระบบในเว็บไซต์นี้

 • การยอมรับ
  1. ผู้เล่นถือว่าได้อ่านทำความเข้าใจอย่างเต็มที่และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยเลือกช่อง "ตกลง" และดำเนินการเข้าเว็บไซต์หรือโดยการเปิดบัญชีกับ BLW Club หรือวางเดิมพันกับ BLW Club ผู้เล่นตกลงยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และ / หรือเนื่องจากการที่สมาชิกใช้เว็บไซต์ต่อไปผู้เล่นจะถูกผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกฎและข้อบังคับและนโยบายความเป็นส่วนตัวที่รวมอยู่ในการอ้างอิงในข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ หากมีข้อขัดแย้งใด ๆ ระหว่างข้อกำหนดในการให้บริการกับข้อมูลใด ๆ ที่อ้างอิงโดยการอ้างอิงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะมีผลตลอดเวลา
  2. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุงและแก้ไขข้อกำหนดและข้อบังคับแต่เพียงผู้เดียว(ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง)และนโยบายความเป็นส่วนตัวตามที่เห็นสมควรในบางโอกาสและทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตามทางบริษัทจะพยายามอย่างรอบคอบเพื่อให้มั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญต่อข้อตกลงและเงื่อนไขกฎระเบียบและนโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านี้จะประกาศไว้ให้เห็นหน้าเว็บ
  3. คุณยอมรับและยอมรับว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการแก้ไขอัปเดตและการประณามดังกล่าว การใช้เว็บไซต์ของลูกค้าอย่างต่อเนื่องถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขและข้อบังคับกฎระเบียบและนโยบายความเป็นส่วนตัวและการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่พวกเขาโดยปราศจากเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้ การเดิมพันใด ๆ ที่ได้รับ (แต่ไม่ได้รับการยอมรับบันทึกหรือตัดสิน) ก่อนเวลาที่มีผลบังคับใช้ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขกฎและข้อบังคับจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีอยู่และกฎระเบียบต่างๆ
  4. ข้อกำหนดและเงื่อนไขกฎและข้อบังคับและนโยบายส่วนบุคคลจะเขียนเป็นเดิมภาษาอังกฤษ หากข้อกำหนดและเงื่อนไขกฎระเบียบและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการแปลเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ฉบับภาษาอังกฤษถือว่ามีผลเหนือกว่าฉบับบที่แปลเป็นภาษาอื่นๆ
 • Customer Representations
  1. ในการยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ผู้เล่นจะต้องมีอายุเกิน 18 ปีหรืออายุตามกฎหมายหรืออายุที่ตามกฎหมายอื่น ๆ ที่กำหนดโดยกฎหมายที่ใช้บังคับกับเขตอำนาจศาลในประเทศของผู้เล่น ผู้เล่นใดที่สูงกว่าและมีความการรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองและเกี่ยวข้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้เยาว์ได้ตลอดเวลา
  2. ลูกค้าที่ต้องการวางเดิมพันกับ บริษัท ควรทราบว่าประเทศที่อยู่อาศัยหรือสถานที่นั้นๆ อาจมีกฎหมายห้ามการพนันออนไลน์หรือเกมออนไลน์ (เรียกรวมกันว่า "การพนัน") โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณรับรองและยอมรับเงื่อนไขในการใช้บริการของคุณ:
   1. จากเขตอำนาจศาลที่ห้ามเล่นการพนัน
   2. หากลูกค้าเป็นพลเมืองของประเทศ (ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งปัจจุบัน) ที่ห้ามไม่ให้พลเมืองของตนเข้าร่วมในการเล่นการพนันและ
   3. หากลูกค้าเป็นพลเมืองหรือถิ่นที่อยู่ในประเทศหรือภูมิภาคต่อไปนี้เช่นฮ่องกงเขตปกครองพิเศษเช่นสาธารณรัฐประชาชนจีน ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา สวิตเซอร์แลนด์ สิงคโปร์ ไต้หวัน และ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (เรียกรวมกันว่า "เขตอำนาจศาลที่ต้องห้าม")
  3. ลูกค้ายอมรับตกลงและรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขและไม่มีเงื่อนไขต่อ บริษัท :
   1. เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นหรือกฎหมายในประเทศของตนก่อนที่จะลงทะเบียนกับ บริษัท และ / หรือวางเดิมพันกับ บริษัท ลูกค้าควรอ่านคำแนะนำด้านกฎหมายก่อนที่จะลงทะเบียนและ / หรือวางเดิมพันใด ๆ กับ บริษัท เพื่อตรวจสอบว่าข้อเสนอที่ตนเสนอไว้กับ บริษัท ไม่ได้ขัดต่อกฎหมายใด ๆ บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดกฎหมายของประเทศหรือท้องถิ่นที่บังคับใช้ของลูกค้า และ,
   2. ลูกค้ารับทราบและรับรู้ว่า บริษัท มีการให้บริการจากเขตอำนาจศาลและ / หรือประเทศที่ระบุไว้ในที่นี้เป็นครั้งแรกซึ่งดำเนินงานถูกต้องตามกฎหมายและได้รับใบอนุญาตสำหรับการให้บริการดังกล่าวดังนั้น บริษัท จึงรับตำแหน่งที่ให้บริการจากเขตอำนาจศาลที่เป็น ถูกต้องตามกฎหมายอนุญาตให้ทำเช่นนั้นได้รับใบอนุญาตและควบคุมและพยายามที่จะไม่ดำเนินธุรกิจจากเขตอำนาจศาลที่ห้ามไม่ได้หรือลูกค้าที่อยู่ในหรือจากเขตอำนาจศาลที่ไม่ได้รับอนุญาต
  4. Without limiting clause 2 and 3 in anyway, legal persons (including individuals, corporations, partnerships, companies and other legal entities) may not at anytime use any of the services or products offered by the Company in anyway. Accordingly, the Customer irrevocably and unconditionally represents and warrants without reservation or limitation to the Company that:
   1. ลูกค้าไม่ได้อยู่อาศัยตั้งอยู่จริงหรือรวมอยู่ภายในโดยมีธุรกิจใด ๆ อยู่ในหรือกำหนดเป้าหมายตลาดของเขตอำนาจศาลที่ไม่ได้รับอนุญาต และ
   2. ลูกค้าจะไม่วางเดิมพันใด ๆ จากเขตอำนาจศาลที่ไม่ได้รับอนุญาต
  5. ลูกค้ายอมรับว่าการใช้เว็บไซต์นี้อยู่ในความเสี่ยงของตนและเข้าใจและยอมรับว่าการใช้เว็บไซต์และ / หรือบริการที่ บริษัท เสนอให้ลูกค้าอาจสูญเสียเงินเดิมพันและลูกค้ายอมรับความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ การสูญเสียดังกล่าว
  6. ลูกค้ายินยอมและเพิกถอนและรับประกันโดยไม่มีข้อจำกัดความรับผิดใด ๆ ต่อ บริษัท ว่าลูกค้าจะไม่แสดงตัวเองในฐานะตัวแทนหรือ บริษัท ในเครือของ บริษัท โดยปราศจากแถลงการณ์ที่ออกโดย บริษัท ก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ลูกค้าจะไม่ทำการตลาดโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือประชาสัมพันธ์ บริษัท หรือบริการของ บริษัท โดยปราศจากการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ก่อน
  7. ลูกค้าจะรับประกันว่าลูกค้าจะไม่พยายาม โจมตี แฮ็ก ทำการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือแนะนำโค้ดที่เป็นอันตรายต่อเว็บไซต์ ดังนั้นลูกค้าจะไม่ จำกัด
   1. วิศวกรย้อนกลับหรือแปลซอฟต์แวร์ (รวมหรือบางส่วน) ทั้งหมดผ่านทางเว็บไซต์ หรือ
   2. ทำสำเนาทำซ้ำทำซ้ำส่งแจกจ่ายใช้หรือแจกจ่ายเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์หรือเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ หรือ
   3. เปิดเผยข้อมูลบัญชีแก่บุคคลที่สาม หรือ
   4. ฝ่าฝืนบทบัญญัติใด ๆ ที่ระบุไว้ในที่นี้โดยเฉพาะ แต่ไม่ จำกัด เฉพาะ [การใช้เว็บไซต์] ด้านล่าง;หรือฉ้อฉลหลอกลวงหลอกลวงหลอกลวงหรือฉ้อโกง บริษัท โดยวิธีใด ๆ โดยใช้หรือใช้บริการของ บริษัท หรือเว็บไซต์นี้ หาก บริษัท สงสัยว่าลูกค้าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อนี้ บริษัท จะมีสิทธิในการระงับหรือระงับบัญชีลูกค้ากับ บริษัท เพื่อดำเนินการสอบสวนต่อไปซึ่งนอกเหนือจากการแก้ไขใด ๆ หากยืนยันว่าลูกค้าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในบทบัญญัตินี้จะเป็นการสิ้นสุดการให้บริการแก่ลูกค้าการปิดบัญชีลูกค้าและการริบเงินโดย บริษัท ในบัญชีใด ๆ ของลูกค้า
  8. ลูกค้าจะแจ้งให้ บริษัท ทราบโดยเร็วที่สุดเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการชำระเงินของลูกค้าที่ได้รับโดยหรือการชำระเงินที่ชำระให้กับ บริษัท และข้อผิดพลาดใด ๆ ในข้อมูลบัญชีของลูกค้าที่ บริษัท จัดเก็บไว้ซึ่งลูกค้าจะได้รับทราบ ข้อผิดพลาดดังกล่าวจะต้องได้รับการจัดการโดย บริษัท ภายใต้ [การดำเนินการและข้อจำกัดความรับผิดของ บริษัท ] ด้านล่าง
  9. ลูกค้าจะไม่อนุญาตหรือมอบอำนาจบุคคลอื่นหรือบุคคลที่สาม (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงผู้เยาว์) เพื่อใช้บริการของ บริษัท บัญชีของลูกค้าหรือรับรางวัลใด ๆ ในนามของลูกค้า
  10. ลูกค้าจะรายงานการชนะใด ๆ และรางวัลทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมหากลูกค้าอยู่ในเขตอำนาจศาลที่เงินรางวัลดังกล่าวต้องเสียภาษีหรือต้องเปิดเผยตามกฎหมายและ บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวของลูกค้าในการทำ ดังนั้น.
  11. ลูกค้าตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายปกป้องและรักษา บริษัท พนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานที่ปรึกษาที่ปรึกษาที่ปรึกษาตัวแทนจำหน่ายและซัพพลายเออร์ของ บริษัท อย่างไม่เป็นอันตรายทันทีที่ต้องการจากการเรียกร้องความรับผิดความเสียหายความสูญเสียค่าใช้จ่ายและ ค่าใช้จ่ายรวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย (ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎี)
   ที่เกิดขึ้นจากการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือกฎและข้อบังคับของลูกค้าหรือความรับผิดอื่นใดที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ของลูกค้าหรือการใช้โดยบุคคลอื่น การเข้าถึงเว็บไซต์โดยใช้บัญชีลูกค้ารายละเอียดข้อมูล
 • Account and Personal Information
  1. ลูกค้าสามารถฝากเงินกับ บริษัท ผ่านทางวิธีการชำระเงินที่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าในเว็บไซต์เท่านั้นลูกค้าจะต้องฝากและรับเงินผ่านทาง บริษัท โซลูชั่นการชำระเงินแบบเดียวกับที่ได้รับอนุญาตจาก บริษัท ("โซลูชั่นการชำระเงินที่ได้รับอนุญาต") ที่ใช้ในการฝากเงิน, เวนแตจะฝากเงินกับ บริษัท โดยตรง โซลูชันการชำระเงินที่ได้รับอนุญาตไม่สามารถแสดงตนว่าเป็นผู้มีอำนาจในการรับเงินในนามของ บริษัท โดยไม่ได้รับการแถลงจาก บริษัท ก่อนหน้านี้ และนอกจากนี้โซลูชันการชำระเงินที่ได้รับอนุญาตไม่สามารถดำเนินการตลาดโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือประชาสัมพันธ์ บริษัท หรือบริการของ บริษัท ได้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ก่อนหน้านี้
  2. ในการเข้าถึงบริการเดิมพันของ บริษัท ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนเว็บไซต์และเปิดบัญชีเป็นครั้งแรกโดยการทำเช่นนั้นและกลายเป็นสมาชิกของ BLW Club
  3. ลูกค้าตกลงที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก่ บริษัท เมื่อทำการลงทะเบียนและลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัท ได้รับการอัปเดตอยู่ในเว็บไซต์โดยเฉพาะที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์และรายละเอียดการชำระเงิน / ธนาคาร (ถ้ามี) ) ลูกค้าต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริงเมื่อเปิดบัญชีหากไม่ทำเช่นนั้นจะส่งผลให้เกิดการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และการปิดบัญชีทันทีเพื่อยกเลิกเงินทั้งหมดที่มีอยู่ในบัญชี
  4. ลูกค้ายินยอมตามที่ บริษัท ร้องขอจาก บริษัท เพื่อจัดหาเอกสารประกอบการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้กับ บริษัท ลูกค้าอนุญาตให้ บริษัท ใช้วิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายใด ๆ ที่เห็นว่าจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าให้ไว้ดังที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการลงทะเบียนออนไลน์ ("ข้อมูลส่วนบุคคล") ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวรวมถึงข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดจากลูกค้าตามที่ บริษัท ฯ กำหนดไว้ในดุลพินิจของ บริษัท แต่เพียงผู้เดียวและเห็นสมควรในบางโอกาสและทุกเวลาเพื่อให้ บริษัท สามารถระบุลูกค้าได้อย่างถูกต้อง เมื่อแบบฟอร์มการลงทะเบียนออนไลน์ดังกล่าวถูกส่งไปและได้รับการยอมรับจาก บริษัท ลูกค้าจะถือว่าเป็นลูกค้าที่ลงทะเบียน ("Registered Customer¡°") บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการยอมรับหรือปฏิเสธลูกค้าไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม เฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนเท่านั้นที่สามารถใช้บริการของ บริษัท และเดิมพันได้เฉพาะวงเงินเดิมพันหรือจำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชีเท่านั้น
  5. ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีเพียงบัญชีเดียวบนเว็บไซต์ บัญชีที่เปิดอยู่อาจถูกปิดโดย บริษัท และจำนวนเงินที่ค้างชำระใด ๆ ที่ส่งคืนให้กับลูกค้าหรือบัญชีดังกล่าวทั้งหมดอาจถือเป็นบัญชีร่วมหนึ่งบัญชีและรวมเข้าด้วยกันโดย บริษัท ในทั้งสองกรณีตามดุลพินิจของ บริษัท แต่เพียงผู้เดียว ลูกค้ายินยอมให้ บริษัท ใช้วิธีการใด ๆ ที่เห็นสมควรเพื่อพิจารณาว่ามีบัญชีตั้งแต่สองบัญชีขึ้นไปเป็นลูกค้ารายเดียวกันหรือไม่
  6. ในฐานะลูกค้าที่ลงทะเบียนลูกค้าจะได้รับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ("ข้อมูลการเข้าถึงบัญชี") ที่จะใช้โดยลูกค้าเป็นการส่วนตัว ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบว่าข้อมูลการเข้าถึงบัญชีเป็นความลับตลอดเวลาและลูกค้าจะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการใช้งานที่ผิดวัตถุประสงค์และ / หรือการเปิดเผยข้อมูลข้อมูลการเข้าถึงบัญชีโดยไม่ได้รับอนุญาตแก่บุคคลที่สาม ลูกค้าที่กังวลว่าข้อมูลการเข้าถึงบัญชีของตนมีอยู่การรักษาความปลอดภัยของตนถูกบุกรุกหรือได้รับการเข้าถึงโดยบุคคลที่สามใด ๆ ควรแจ้งให้ บริษัท ทราบทันทีเมื่อ บริษัท ฯ สามารถจัดหาข้อมูลการเข้าถึงบัญชีใหม่ให้กับลูกค้าได้
  7. ลูกค้าควรแจ้งให้ บริษัท ทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หากเชื่อว่าข้อมูลบัญชีของตนถูกใช้อย่างผิดพลาดโดยบุคคลที่สามเพื่อให้ บริษัท สามารถระงับบัญชีดังกล่าวได้ บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ในทางใด ๆ หลังจากที่ลูกค้าแจ้งให้ บริษัท ทราบว่าข้อมูลการเข้าถึงบัญชีของตนถูกบุกรุกและ บริษัท ระงับบัญชีจะถือว่าการเดิมพันหรือคำขอออนไลน์ที่ทำกับข้อมูลการเข้าถึงบัญชีถือเป็นโมฆะก่อนหน้านี้ ลูกค้าสามารถแจ้งให้ บริษัท ทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าวได้โดยใช้ข้อมูลการติดต่อที่มีอยู่ในส่วน "ติดต่อเรา" ของเว็บไซต์
  8. บริษัท อาจกำหนดให้ลูกค้าเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านหรือข้อมูลการเข้าใช้ข้อมูลบัญชีเป็นครั้งคราวหรือ บริษัท อาจระงับบัญชีลูกค้าหาก บริษัท มีเหตุผลที่จะเชื่อว่ามีแนวโน้มที่จะละเมิดความปลอดภัยหรือการใช้งานเว็บไซต์อย่างไม่เหมาะสม บริษัท อาจเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเข้าถึงบัญชีของลูกค้าโดยการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าต่อลูกค้าโดยการใช้ดุลพินิจของ บริษัท แต่เพียงผู้เดียว
  9. เพื่อรักษาความปลอดภัยในระดับสูงและเพื่อปกป้องกองทุนของลูกค้า บริษัท อาจดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยแบบสุ่ม ลูกค้ายอมรับว่า บริษัท ฯ มีสิทธิที่จะขอข้อมูลเพิ่มเติมและ / หรือเอกสารจากลูกค้าเพื่อยืนยันลูกค้าว่าเป็นเจ้าของบัญชีในกรณีที่มีการตรวจสอบความปลอดภัยดังกล่าว
  10. ลูกค้าควรตรวจสอบยอดเงินในบัญชีของตนทุกครั้งที่เข้าใช้เว็บไซต์ ในกรณีที่เกิดความคลาดเคลื่อนในยอดบัญชีของลูกค้าลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแจ้งให้ บริษัท ทราบเมื่อมีความแตกต่างและแจ้งให้ บริษัท ทราบถึงธุรกรรมของลูกค้าตั้งแต่วันที่ลูกค้ายืนยันยอดคงเหลือในบัญชีของตนครั้งล่าสุด หาก บริษัท ไม่ได้รับแจ้งจากลูกค้าเกี่ยวกับความแตกต่างดังกล่าวในบัญชีของลูกค้าในช่วงเดือนใด ๆ ภายในสามสิบ (30) วันตามปฏิทินนับจากวันสุดท้ายของเดือนดังกล่าวลูกค้าตกลงที่จะริบและเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนใด ๆ ความแตกต่างในยอดคงเหลือในบัญชีลูกค้าและยอมรับข้อมูลทั้งหมดในบัญชีของลูกค้า ณ วันสิ้นงวดดังกล่าว ลูกค้าสามารถแจ้งให้ บริษัท ทราบถึงความแตกต่างดังกล่าวในยอดคงเหลือในบัญชีของลูกค้าโดยใช้ข้อมูลการติดต่อที่มีอยู่ในส่วน "ติดต่อเรา" ของเว็บไซต์
  11. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีหรือระงับบัญชีลูกค้าของ บริษัท และขอคืนเงินหรือระงับยอดบัญชีดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติมต่อลูกค้า อย่างไรก็ตามในกรณีนี้การเดิมพันที่โดดเด่นจะได้รับการยกย่องให้ลูกค้าเหล่านี้ได้รับการวางเดิมพันโดยถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
  12. ลูกค้าสามารถเบิกถอนเงินจากบัญชีของตนได้โดยต้องได้รับการยืนยันยอดเงินคงเหลือของ บริษัท และตามหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายที่มีอยู่ในเว็บไซต์
  13. ลูกค้าสามารถยกเลิกบัญชีกับ บริษัท ได้ตลอดเวลาโดยแจ้งให้ บริษัท ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงความประสงค์ของลูกค้าโดยการติดต่อ บริษัท ผ่านทางข้อมูลการติดต่อที่มีอยู่ในส่วน "ติดต่อเรา" ของเว็บไซต์ หากลูกค้าตัดสินใจยกเลิกบัญชีลูกค้ากับ บริษัท ลูกค้าต้องหยุดใช้เว็บไซต์ทันที เฉพาะหลังจากที่ทาง บริษัท แจ้งให้ลูกค้าทราบว่าบัญชีของตนถูกยกเลิกไปแล้วการเดิมพันหรือการร้องขอออนไลน์โดยถือว่าเป็นโมฆะบัญชีไม่ได้มาก่อน ลูกค้าจะยังคงต้องรับผิดต่อกิจกรรมใด ๆ ที่เกิดขึ้นจนกว่าจะมีการแจ้งยกเลิกบัญชีซึ่งได้รับจาก บริษัท
  14. ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในการรักษาบัญชีลูกค้าให้กับ บริษัท อย่างแข็งขัน ในกรณีนี้ลูกค้าต้องเข้าสู่เว็บไซต์อย่างน้อยหนึ่งครั้งและใช้บริการของ บริษัท ในช่วงเวลา (12) เดือน หากบัญชีลูกค้าไม่ได้ใช้งานติดต่อกันเป็นเวลา (12) เดือนหรือนานกว่า บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีลูกค้ากับ บริษัท ฯ และลูกค้าตกลงที่จะริบยอดคงเหลือและข้อเรียกร้องทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับ บริษัท ฯ
  15. บริษัท อาจระงับหรือยกเลิกได้ตลอดเวลาบัญชีลูกค้าทันทีหากลูกค้าละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการนี้ ในกรณีที่ลูกค้าละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ตามที่ บริษัท ฯ กำหนดไว้ในดุลพินิจของ บริษัท แต่เพียงผู้เดียว บริษัท ฯ สงวนสิทธิ์และการเยียวยาทั้งหมดของลูกค้าต่อลูกค้าภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้และ ตามกฎหมายและขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินที่ค้างอยู่ออกจากลูกค้าเพื่อเป็นการรับประกันภาระหน้าที่ของลูกค้าตามสัญญานี้และ / หรือความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
 • Betting
  1. บริษัท จะยอมรับการเดิมพันจากลูกค้าที่ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์เราเท่านั้น
  2. การวางเดิมพันจะถือว่าถูกวางเมื่อลูกค้าออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ซึ่งถือว่าถูกวางจากเขตอำนาจศาลของที่อยู่ Internet Protocol Address ที่ บริษัท ฯ บันทึกไว้จากการที่ลูกค้าเข้าถึงเว็บไซต์และถือว่าเป็นที่ยอมรับเฉพาะเมื่อมี ได้รับการยอมรับจากเซิร์ฟเวอร์เกมของ บริษัท ในเขตอำนาจศาลที่เซิร์ฟเวอร์เกมของ บริษัท ตั้งอยู่และการเดิมพันดังกล่าวได้รับการบันทึกว่าเป็นที่ยอมรับโดยเซิร์ฟเวอร์เกมของ บริษัท ในเขตอำนาจศาลที่มีเซิร์ฟเวอร์เกมของ บริษัท บริษัท จะแจ้งให้ลูกค้าทราบทางเว็บไซต์เมื่อการเดิมพันดังกล่าวได้รับการยอมรับและบันทึกโดย บริษัท ตามที่กล่าวมา การเดิมพันถือว่าสมบูรณ์เมื่อได้รับการยอมรับและบันทึกไว้ในเขตอำนาจศาลที่เซิร์ฟเวอร์เกมของ บริษัท ตั้งอยู่และลูกค้าได้รับแจ้งเกี่ยวกับการยอมรับดังกล่าวและบันทึกข้อมูลทั้งหมดตามข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้
  3. เมื่อลูกค้าวางเดิมพันบนเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วลูกค้าจะได้รับการ (ตอบรับ) ทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นการยืนยันการยอมรับและบันทึกการเดิมพันโดย บริษัท
  4. การเดิมพันจะถือว่าเป็นโมฆะหากไม่ได้รับการถ่ายทอดอย่างเต็มที่รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงกรณีที่มีการระงับหรือขัดจังหวะการวางเดิมพันเนื่องจากปัญหาทางเทคนิค
  5. ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดิมพันของตนได้เมื่อการเดิมพันเหล่านี้ได้รับการยอมรับและบันทึกโดย บริษัท และ บริษัท ไม่มีภาระผูกพันที่จะยกเลิกการเดิมพันที่ได้รับการยอมรับและลงนามโดยถูกต้องตามเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้ หากลูกค้ายกเลิกการเดิมพันก่อนการยืนยันลูกค้าควรตรวจสอบรายการเดิมพัน (มีอยู่ในแถบเมนูผู้ใช้ของเว็บไซต์) เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการวางเดิมพัน หากมีข้อขัดแย้งใด ๆ เกี่ยวกับการวางเดิมพันลูกค้าควรแจ้งให้ บริษัท ทราบก่อนที่จะสรุปผลการยอมรับเดิมพันและ / หรือก่อนเหตุการณ์ที่มีการวางเดิมพัน
   1. บริษัท จะดำเนินการตรวจสอบข้อพิพาทดังกล่าวและดำเนินการอย่างสมเหตุสมผลโดยพิจารณาตามสมควร
  6. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดจะถูกบันทึกโดย บริษัท เพื่อประโยชน์ของลูกค้าและ บริษัท เมื่อเกิดข้อพิพาทซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยฝ่ายบริหารของ บริษัท ฯ จะใช้บันทึกที่เกี่ยวข้องเป็นหลักฐานในข้อพิพาทดังกล่าว ลูกค้าและ บริษัท ตกลงว่าการบันทึกดังกล่าวจะเป็นอำนาจสูงสุดในการแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าวที่เป็นจริงและถูกต้องและแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าวเป็นข้อเรียกร้องสุดท้าย
  7. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือห้ามการเดิมพันต่อไปในตลาดได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าตามที่ บริษัท เห็นสมควรและเมื่อพิจารณาว่าตลาดมีการระงับหรือเข้าถึงข้อห้ามนั้น ๆ การเดิมพันที่พยายามทำโดยลูกค้าจะเป็นไปตามนั้นจะถูกปฏิเสธ
  8. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลพินิจ แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่มีคำชี้แจงให้ลูกค้าปฏิเสธการเดิมพันใด ๆ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของการเดิมพันใด ๆ โดยปราศจากคำอธิบายและระงับหรือปิดบัญชีได้ทุกเมื่อไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ โดยไม่มีคำอธิบายหรือเพียงอย่างเดียวและแน่นอน หากมีความเชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่าการใช้บัญชีอย่างต่อเนื่องจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือสูญเสียใด ๆ ต่อลูกค้าหรือ บริษัท หรือในระหว่างการตรวจสอบการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขกฎและข้อบังคับหรือนโยบายความเป็นส่วนตัว หาก บริษัท ฯ ยืนยันว่ามีการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือหากมีการร้องเรียนโดยลูกค้า
  9. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวของอุปกรณ์หรือการสื่อสารโทรคมนาคมที่ป้องกันการวางการยอมรับการบันทึกหรือแจ้งการเดิมพันอย่างถูกต้อง
  10. บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใด ๆ โดยไม่มีข้อจำกัด ที่ถือว่าหรืออ้างว่าเป็นผลมาจากหรือเกิดจากเว็บไซต์หรือเนื้อหาภายในรวมทั้ง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ความล่าช้าหรือการหยุดชะงักในการดำเนินงานหรือการส่งผ่านสายการสื่อสาร ความล้มเหลวการใช้หรือการใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาในทางที่ผิดหรือมีข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใด ๆ ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
  11. การเดิมพันจะได้รับการยอมรับจนถึงกำหนดเวลาที่โฆษณาไว้จนกว่าจะมีการยอมรับเดิมพัน (วันกำหนด) สำหรับเหตุการณ์ใดก็ตามกำหนดวันสิ้นสุดดังกล่าวจะถือว่ารวมอยู่ด้วยการอ้างอิงในข้อตกลงและเงื่อนไขและตกลงกันโดยลูกค้า หากเดิมพันได้รับการยอมรับโดยไม่ได้ตั้งใจหลังจากหมดเวลาการเดิมพันถือเป็นโมฆะ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดิมพันดังกล่าว
  12. การวางเดิมพันโดยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตโดยลูกค้าจะไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าบริษัท (หรือโซลูชันการชำระเงินที่ได้รับอนุญาต) ได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนก่อนที่การเดิมพันใด ๆ โดยลูกค้าจะเริ่มต้นขึ้นอยู่กับข้อ 2 ข้างต้นเสมอ ในกรณีที่การชำระเงินดังกล่าวไม่เกิดขึ้นก่อนที่ลูกค้าจะเดิมพันโดยการเดิมพันนั้นถือเป็นโมฆะโดยอัตโนมัติถ้าการวางเดิมพันดังกล่าวเกิดขึ้นกับ บริษัท โดยลูกค้า
  13. บัญชีของลูกค้าจะต้องมียอดเงินคงเหลือที่แสดงในยอดเงินเดิมพันที่มากเกินไปสำหรับลูกค้าเพื่อให้สามารถวางเดิมพันได้
  14. ราคาทั้งหมด / บรรทัดที่ปรากฏบนเว็บไซต์อาจเปลี่ยนแปลงได้ แต่จะมีการแก้ไขในเวลาที่วางเดิมพันยอมรับและบันทึกตามข้อ 2 ข้างต้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลพินิจ แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่มีคำอธิบายใด ๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงราคาราคาหรือข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับชนิดของการเดิมพันตลาดหรือเหตุการณ์ใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยเด็ดขาด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ถือว่าเป็นโมฆะหรือปฏิเสธการเดิมพันใด ๆ ที่ได้รับผลกระทบเมื่อใดก็ได้หรือเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดใด ๆ เมื่อเกิดจากข้อผิดพลาดการละเลยหรือผิดพลาดราคาหรือข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับชนิดของการเดิมพันตลาดหรือเหตุการณ์ตามเวลาที่แสดง
   1. บริษัทจะประกาศบนเว็บไซต์ในเหตุการณ์ดังกล่าว
  15. จำนวนเงินเดิมพันสูงสุดที่ลูกค้าอาจวางไว้ในตลาดหรือเหตุการณ์ใด ๆ จะแตกต่างกันไปตามประเภทการเดิมพันที่เฉพาะเจาะจงและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว
  16. Mix Parlay (Sport)
   การจ่ายเงินสูงสุดสำหรับ Mix Parlay จำกัด อยู่ที่ THB 250,000 ริงกิตต่อสมาชิก
  17. Live Casino
   การจ่ายเงินรางวัลสูงสุดจากการชนะรางวัลทั้งหมดใน Live Casino จะ จำกัด เพียง THB 1,800,000 ริงกิตต่อสมาชิก
  18. Slot Games
   ไม่ว่าจะจำนวนใดที่ชนะจากแจ็คพ็อตหรือโปรเกรสซีฟแจ็คพ็อตจำนวนเงินสูงสุดที่จ่ายให้กับลูกค้าจะ จำกัดอยู่ที่ THB 1,800,000 เท่านั้น

   สมาชิกที่ชนะคพ็อตต้องให้ภาพหน้าจอ / ภาพที่ชัดเจนเพื่อเป็นหลักฐานในการเรียกร้องเงินรางวัล

  19. เฉพาะ 25% ของยอดเดิมพันทั้งหมดที่วางไว้ในเกมรูเล็ต (ทุกรูปแบบ) บวก RNG Games & Slots 50% จะถูกนับรวมในการคำนวณยอดคงเหลือและการคำนวณยอดคงเหลือในแบบโรลโอเวอร์
 • The Company Conduct and Limitation of Liability
  1. เงินรางวัลจะถูกให้เครดิตหรือสูญหายจากบัญชีของลูกค้าหลังจากได้รับการยืนยันผลการตัดสิน บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกแหล่งที่มาของผลการแข่งขันตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม
  2. หากมีการโอนเงินเข้าบัญชีหรือหักจากบัญชีของลูกค้าด้วยความผิดพลาดลูกค้าของ บริษัท จะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงข้อผิดพลาดโดยเร็วที่สุด จำนวนเงินที่ลูกค้าได้รับจากข้อผิดพลาดจะถือว่าไม่ถูกต้องและต้องคืนให้กับบริษัท เงินที่ได้รับเครดิตไปยังบัญชีที่ผิดพลาดอาจไม่ถูกจำหน่ายโดยลูกค้าและบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการทำธุรกรรมใด ๆ (รวมถึงการเดิมพัน) ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนดังกล่าว ลูกค้ายินยอมชดใช้ค่าเสียหายแก่ บริษัท ในการคืนเงินที่ผิดนัดซึ่งลูกค้าได้ถอนออกไป
  3. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดทางด้านเทคนิคิ ข้อผิดพลาดทางเทคนิคหรือข้อผิดพลาดในการโพสต์ราคาและhandicaps ในกรณีที่มีข้อผิดพลาด บริษัทขอสงวนสิทธิ์โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทในการยกเลิกการเดิมพันที่เกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้หรือเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด
  4. บริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในส่วนของสัญญาการละเมิดความประมาทหรืออื่น ๆ (หรือทฤษฎีใด ๆ ) สำหรับความเสียหายหรือความสูญเสียใด ๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรงโดยทางอ้อมหรือโดยปราศจากข้อจำกัดใด ๆ ที่ถือว่าหรือถูกกล่าวหา เกิดจากหรือเกิดจากเว็บไซต์หรือเนื้อหาของเว็บไซต์รวมทั้ง แต่ไม่จำกัดเพียงข้อผิดพลาดความไม่ถูกต้องหรือความคลุมเครือในเว็บไซต์ ความผิดพลาดความล่าช้าหรือการขัดจังหวะการดำเนินงานหรือการส่งผ่านการสื่อสารความล้มเหลวของสายการสื่อสารบุคคลใดก็ตามที่ใช้หรือใช้ผิดวัตถุประสงค์ ของเว็บไซต์หรือเนื้อหาข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใด ๆ ในเนื้อหาความเสียหายต่อการสูญเสียธุรกิจการสูญเสียผลกำไรการหยุดชะงักทางธุรกิจการสูญหายของข้อมูลทางธุรกิจหรือการสูญเสียหรือความเสียหายอื่น ๆ ทางการเงินหรือการสูญเสียอื่น ๆ (แม้บริษัทจะได้รับแจ้งจาก ลูกค้าของความเป็นไปได้ของการสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าว)
  5. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผล
  6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนเว็บไซต์หรือองค์ประกอบต่างๆของเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาและเพื่อสงวนสิทธิใด ๆ ที่ลูกค้าอาจมีต่อการฝากเงินในบัญชีของบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อลูกค้าในลักษณะอื่นใดอันเป็นผลมาจาก การกระทำดังกล่าว
 • Use for the Website
  1. บริษัท อาจจำกัดความสามารถในการใช้เว็บไซต์ระงับหรือยกเลิกบัญชีของลูกค้าทำให้การเดิมพันใด ๆ สูญหายหรือระงับเงินโดยการใช้ดุลพินิจอย่างครบถ้วนหาก บริษัท มีเหตุผลที่จะเชื่อหรือสงสัย การกระทำของลูกค้ากับ บริษัท เป็นกิจกรรมที่เป็นการหลอกลวงการกระทำผิดหรือเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน ลูกค้าควรรับทราบว่าหากการใช้งานเว็บไซต์ละเมิดกฎหมายท้องถิ่นหรือระดับชาติเกี่ยวกับการฉ้อโกงหรือการฟอกเงินใด ๆ การชำระเงินใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกค้าโดย บริษัท อาจมีความเสี่ยงที่จะถูกริบหรืออาจถูกแช่แข็งโดย บริษัท ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต บริษัท จะไม่รับผิดต่อลูกค้าสำหรับการชำระเงินใด ๆ และจะไม่เกิดความรับผิดใด ๆ ต่อลูกค้าหากจำเป็นต้องให้ข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับลูกค้าแก่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว กรณี
  2. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการเดิมพันใด ๆ หรือทั้งหมดที่กระทำโดยและ / หรือระงับการจ่ายเงินให้กับบุคคลกลุ่มบุคคลหรือนิติบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นกลุ่มหรือเป็นคณะกรรมการเพื่อฉ้อโกง บริษัท
  3. ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต บริษัท จะมีสิทธิ์ระงับการเดิมพันและเสียเงินในบัญชีลูกค้าในกรณีที่ลูกค้ากระทำโดยทุจริตหรือฟอกเงิน ลูกค้าตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายแก่ บริษัท พนักงานของ บริษัท ผู้ถือหุ้นที่ปรึกษาและที่ปรึกษาในการสูญเสียและความเสียหายทั้งหมดที่เกิดจากการทุจริตหรือความเชื่อที่สมเหตุสมผลว่ามีการฉ้อโกงและ / หรือการฟอกเงิน การระงับและการริบการเรียกร้องค่าเสียหายและความเสียหายจะครอบคลุมแก่ลูกค้าทุกรายที่เกี่ยวข้องและ / หรือที่ บริษัท ฯ เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการฉ้อฉลและการกระทำผิดเช่นว่านั้น ความสามารถของ บริษัท ในการระงับการวางเดิมพันของผู้ต้องสงสัยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ บริษัท จะถือเป็นอันเด็ดขาดจนกว่าจะถึงเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการยอมรับเดิมพันหลังจากนั้น บริษัท จะสูญเสียการตัดสินใจดังกล่าวเว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควรที่จะเชื่อได้ว่าการพนันผู้ต้องสงสัยนั้นเป็นการฉ้อโกงซึ่งเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน ตามที่ระบุใน [การใช้เว็บไซต์] ในที่นี้) หรือเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
  4. ."การกระทำที่ผิด" และ / หรือ "การฉ้อโกง" จะรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการพยายามหลีกเลี่ยงข้อกำหนดและเงื่อนไขกฎและข้อบังคับบัญชีเดียวต่อความต้องการของผู้เล่นขีด จำกัด ในการเดิมพันขีด จำกัด ของการเอาชนะการลักลอบใช้บัญชีผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ข้อมูลบัญชีหรือบัญชีบุคคลที่สามพยายามหลีกเลี่ยงหรือหลีกเลี่ยงกลไกด้านความปลอดภัยใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์หรือระบบหรือเครือข่ายของ บริษัท โดยมิชอบจงใจหรือจงใจโอนเงินจากบัญชีของบุคคลที่สามหรือกองทุนที่ไม่ได้เป็นเจ้าของตามกฎหมายการกระทำหรือละเลยใด ๆ ผ่าน การใช้เว็บไซต์ของบริการของ บริษัท ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ บริษัท หรือบุคคลที่สามข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเท็จ "การทิ้งชิป" การโอนเงินในการเดิมพันกีฬาและการกระทำใด ๆ และ / หรือการละเว้นใด ๆ และ / หรือการกระทำผิด
 • General Rules and Specific Event Rules

  สำหรับคาสิโนออนไลน์ข้อกำหนดต่อไปนี้จะใช้บังคับ

  1. "คาสิโนออนไลน์" หมายถึงระบบการเล่นเกมออนไลน์ของ บริษัท บนเว็บไซต์และบริการที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมการเล่นเกมตามที่เสนอและระบุไว้ในเว็บไซต์ www.blw2u.com แต่ไม่ จำกัด เฉพาะคาสิโนออนไลน์และ / หรือห้องโป๊กเกอร์ออนไลน์และ / หรือเกมคพ็อตโปรเกรสซีฟ และ / หรือเกมอื่น ๆ ถ้าทำได้ "ซอฟต์แวร์" หมายถึงซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตให้แก่ บริษัท ซึ่งรวมถึงไฟล์หรือแฟ้มข้อมูลหรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ได้รับจาก บริษัท ที่จำเป็นต้องดาวน์โหลด (ถ้ามี) เข้าถึงหรือใช้โดยลูกค้าจากเว็บไซต์เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าร่วมได้ ในคาสิโนออนไลน์;
  2. บริษัท ขอมอบสิทธิส่วนบุคคลและไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าเพื่อใช้เล่นซอฟท์แวร์ในการเล่นคาสิโนออนไลน์และเกมออนไลน์อื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ต่อไปนี้:
   1. ลูกค้าไม่ได้รับอนุญาตให้:
    1. ติดตั้งหรือโหลดซอฟต์แวร์ลงในเซิร์ฟเวอร์ของอุปกรณ์เครือข่ายอื่น ๆ หรือทำตามขั้นตอนอื่น ๆ เพื่อให้ซอฟท์แวร์สามารถใช้งานได้ผ่านทางกระดานข่าวบริการออนไลน์หรือการเรียกเลขหมายระยะไกลรูปแบบใด ๆ หรือเครือข่ายกับบุคคลอื่น
    2. อนุญาตให้ยืมโอนหรือทำสำเนา (ยกเว้นที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในที่อื่นในข้อตกลงฉบับนี้) ใบอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์หรือจัดทำหรือแจกจ่ายสำเนาของซอฟต์แวร์
    3. แปล, วิศวกรรมย้อนกลับ, คอมไพล์, ถอดแยก, แก้ไข, สร้างผลงานลอกเลียนแบบขึ้นอยู่กับ, หรือแก้ไขซอฟต์แวร์;
    4. คัดลอกหรือแปลเอกสารผู้ใช้ใด ๆ ที่จัดให้ 'แบบออนไลน์' หรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
    5. ถอดรหัส, ถอดรหัส, แก้ไข, ปรับเปลี่ยน, แปล, พยายามค้นหาซอร์สโค้ดของซอฟต์แวร์หรือสร้างผลงานลอกเลียนแบบขึ้นอยู่กับเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนของซอฟต์แวร์
    6. ใส่หรือเข้าถึงหรือพยายามที่จะเข้าหรือเข้าถึงหรืออื่น ๆ โดยหลีกเลี่ยงระบบรักษาความปลอดภัยของเราหรือแทรกแซงในทางใด ๆ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงหุ่นยนต์และอุปกรณ์ที่คล้ายกัน) กับคาสิโนออนไลน์หรือเว็บไซต์หรือพยายามที่จะทำการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์และ / หรือคุณสมบัติหรือส่วนประกอบใด ๆ
   2. ลูกค้าไม่ได้เป็นเจ้าของซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์นี้เป็นกรรมสิทธิ์และเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้อนุญาต Playtech Software Limited ซึ่งเป็น บริษัท ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์รายอื่น ("Software Provider") ซอฟต์แวร์และเอกสารประกอบที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิของ บริษัท เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้บริการซอฟต์แวร์และได้รับการคุ้มครองทั่วโลกโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ การใช้ซอฟต์แวร์ของลูกค้าจะไม่ทำให้ลูกค้ามีความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ในซอฟต์แวร์ ข้อตกลงนี้ใช้กับการอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์เท่านั้น
   3. ซอฟต์แวร์จะได้รับการจัดหาให้โดยไม่ได้รับการรับประกันใด ๆ เงื่อนไขการถือครองหรือผู้รับรองโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยกฎหมายหรือวิธีอื่นใด เรายกเว้นเงื่อนไขทั้งหมดเงื่อนไขและการรับประกันโดยนัย (รวมถึงความสามารถในการทำกำไรความพึงพอใจและความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ) เราไม่รับประกันว่าซอฟต์แวร์จะตอบสนองความต้องการของคุณ
   4. บริษัท ไม่รับประกันว่าซอฟต์แวร์จะไม่ถูกล่วงล้ำหรือการดำเนินงานของซอฟต์แวร์จะปราศจากข้อผิดพลาดหรือไม่มีการระงับหรือความเสียหายใด ๆ ในซอฟต์แวร์จะได้รับการแก้ไขหรือซอฟต์แวร์หรือเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ใช้งาน VIRUS-FREE ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดในการสื่อสารหรือระบบที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าบัญชีหรือคุณสมบัติอื่น ๆ หรือส่วนประกอบของซอฟต์แวร์ทั้ง บริษัท และผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ของเราจะไม่รับผิดต่อท่านหรือบุคคลที่สามใด ๆ สำหรับค่าใช้จ่ายค่าเสียหายหรือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนใด ๆ เกิดจากการที่มีข้อผิดพลาดดังกล่าว บริษัท ยังคงสงวนสิทธิ์ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดดังกล่าวเพื่อลบเกมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดออกจากซอฟต์แวร์และเว็บไซต์และดำเนินการอื่น ๆ เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว
   5. ลูกค้ารับทราบว่า บริษัท ไม่อยู่ในการควบคุมการใช้ซอฟต์แวร์โดยลูกค้า ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงในการใช้ซอฟต์แวร์และไม่ว่าในกรณีใด ๆ บริษัท จะต้องรับผิดต่อลูกค้าโดยเด็ดขาดจากความเสียหายโดยตรงอันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายพิเศษหรือการสูญเสียใด ๆ (ยกเว้นการบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตอันเป็นผลจากความประมาทของเรา)
   6. ซอฟต์แวร์อาจรวมถึงข้อมูลลับที่เป็นความลับและมีค่าต่อผู้ให้บริการซอฟต์แวร์และ / หรือ บริษัท ลูกค้าไม่มีสิทธิ์ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับอื่นใดนอกจากอย่างเคร่งครัดตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้
  3. ลูกค้าจะรับประกันว่าเขาจะอ่านข้อตกลงใบอนุญาตผู้ใช้ปลายทางสำหรับซอฟต์แวร์และจะใช้ซอฟต์แวร์นี้เฉพาะในกรณีที่เขาเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขและเงื่อนไขของข้อตกลงใบอนุญาตผู้ใช้ปลายทางโดยไม่มีเงื่อนไขและข้อกำหนด เข้าถึงและใช้ Online Casino ต่อได้ก็ต่อเมื่อเห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมและการปรับปรุงข้อตกลงใบอนุญาตผู้ใช้ปลายทาง
  4. ลูกค้ายินยอมที่จะชำระเงินใด ๆ และการชำระเงินทั้งหมดที่เกิดจากเราหรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการคาสิโนออนไลน์ ลูกค้าตกลงที่จะไม่เรียกเก็บเงินค่าชดเชยและ / หรือเพิกถอนหรือยกเลิกหรือมิฉะนั้นจะย้อนการชำระเงินที่ครบกำหนดชำระของคุณและในกรณีดังกล่าวลูกค้าจะคืนเงินและชดเชยให้กับ บริษัท สำหรับการชำระเงินที่ค้างชำระดังกล่าวรวมทั้งค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดจาก บริษัท ใน ขั้นตอนการเก็บรวบรวมการชำระเงินของลูกค้า
  5. ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการเดิมพันหรือการชนะการตัดสินใจของ บริษัท จะเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพัน
  6. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการจ่ายเงินหรือจำนวนเงินที่ชนะได้อย่างสมเหตุสมผลจนกว่าจะมีการยืนยันตัวตนของผู้ชนะเพื่อความพึงพอใจของเราเพื่อให้แน่ใจว่าการจ่ายเงินรางวัลให้แก่บุคคลที่ถูกต้อง เพื่อวัตถุประสงค์นี้ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ตามที่เห็นสมควร แต่เพียงผู้เดียวในการขอให้ลูกค้ามอบอำนาจให้กับ บริษัท ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนที่มีการรับรองหรือบัตรประจำตัวที่ได้รับการรับรองเทียบเท่าตามกฎหมายที่บังคับใช้ในเขตอำนาจศาลของคุณ
  7. ในกรณีที่ บริษัท สงสัยว่ามีการทุจริตหรือมีการทุจริตในส่วนของลูกค้าหรือการชำระเงินใด ๆ ของลูกค้าจะได้รับการเรียกเก็บเงินคืน บริษัท จะมีสิทธิที่จะระงับการจ่ายเงินหรือการชนะรางวัลใด ๆ อันเนื่องมาจากลูกค้าและหากจำเป็นไป เก็บเงินตามกฎหมายใด ๆ ที่ลูกค้าต้องจ่าย หากมีการเล่นเกมใด ๆ ใน Live Games ในกรณีที่มี Card Counting บริษัท ฯ จะสงวนสิทธิ์ในการหักจำนวนเงินที่ถอนจากบัญชีลูกค้าซึ่งจะเกินจำนวนเงินฝากหลักของลูกค้า
  8. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือปฏิเสธหรือยกเลิกการจ่ายเงินหรือชนะจำนวนใด ๆ หรือแก้ไขนโยบายใด ๆ ในกรณีที่ บริษัท สงสัยว่าลูกค้ากำลังทำร้ายหรือพยายามที่จะใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้:
   1. โบนัส ทั้งหมด
   2. โปรโมชั่น
   3. นโยบายเฉพาะหรือกฎที่กำหนดไว้ในส่วนที่เกี่ยวกับเกมที่มีอยู่หรือเกมใหม่
  9. ในกรณีที่มีการชนะคพ็อตโปรเกรสซีฟเงินรางวัลจะถูกส่งโดย บริษัท ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์รายอื่น ("ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์") ให้แก่ บริษัท (บ้าน) บริษัท จะดำเนินการชำระบัญชีเงินรางวัลภายใน 14 วันแรกของเดือนปฏิทินถัดไปให้กับลูกค้าโดยตรงตามขั้นตอนการตรวจสอบการชำระเงิน ลูกค้ายอมรับและยอมรับว่าอาจมีความล่าช้าในกรณีที่ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ไม่ส่งเงินรางวัลคืนให้กับ บริษัท อย่างทันท่วงที ลูกค้าตกลงที่จะปกป้อง บริษัท (บ้าน) ในการเรียกร้องหรือการดำเนินการอื่น ๆ ทั้งหมดและเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายความสูญเสียและค่าใช้จ่ายใด ๆ รวมถึงค่าทนายความที่เหมาะสมซึ่งเกิดขึ้นจากการเรียกร้องใด ๆ โดยลูกค้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อม ความล้มเหลวหรือความล่าช้าโดยผู้ให้บริการซอฟต์แวร์เพื่อส่งเงินรางวัลแจ็คพ็อตโปรเกรสซีฟไปยัง บริษัท (บ้าน) เพื่อชำระเงินให้กับลูกค้า
   1. จะไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยให้กับยอดเงินที่ชนะก้าวหน้าใด ๆ ที่ยังไม่ได้ชำระให้แก่ลูกค้า ลูกค้าอาจขอเป็นพิเศษผ่านทางฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อถอนเงินที่เกินกว่าข้อ จำกัด ที่กล่าวมาข้างต้น ลูกค้ายอมรับว่า บริษัท สามารถหักร้อยละ ("อัตราการลดหย่อน") จากเงินรางวัลที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมและบริหารรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
   2. ลูกค้าจะได้รับแจ้งอัตราการลดหย่อนสำหรับคำขอนั้นหลังจากนั้น บริษัท จะดำเนินการตามคำขอถอนพิเศษเมื่อลูกค้าได้รับการยืนยัน
   3. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือวิธีการชำระเงินสำหรับการถอนเงินหรือการถอนเงินของลูกค้าตามดุลพินิจ แต่เพียงผู้เดียว ลูกค้าให้สิทธิ์แก่ บริษัท ในการเผยแพร่รายละเอียดใด ๆ เกี่ยวกับการที่ลูกค้าชนะก้าวหน้าโดยใช้วิธีการและสื่อมวลชนที่ บริษัท เลือกได้โดย บริษัท จะต้องใช้มาตรการในการปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของลูกค้า กฎเพิ่มเติมสำหรับเกมคพ็อตโปรเกรสซีฟมีรายละเอียดตามกฎการพนันและกฎระเบียบสำหรับแต่ละเกม
ติดต่อ CS LINE ติดต่อเรา