ธนาคาร

เงินฝาก

เงื่อนไขการใช้บริการ:

  1. การโอนเงินผ่านธนาคารใช้เวลา 24 ชั่วโมงหรือวันทำการถัดไปเพื่อดำเนินการ (ยกเว้นวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดราชการ)
  2. สมาชิกจะต้องเก็บใบเสร็จของธนาคารและเขียนหมายเลขอ้างอิงของตนเองไว้ทุกครั้งเพื่อใช้ในการยืนยัน
  3. การถอนเงินจะได้รับการอนุมัติและปล่อยเข้าบัญชีธนาคารของสมาชิกที่มีชื่อเดียวกับที่ใช้ในการลงทะเบียนที่ BLW CLUB.
  4. ถ้าต้องการถอนเกินกว่า 100,000 บาท จะใช้เวลาดำเนินการนาน ประมาณ 10 นาที-24 ชั่วโมง
  5. สมาชิกต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการเดิมพันโบนัสและข้อกำหนดโบนัสก่อนที่จะถอนเงิน
  6. สมาชิกที่ไม่รับโบนัสใด ๆ ต้องทำการเดิมพันอย่างน้อย 1 ครั้ง ครั้งก่อนที่จะทำการถอนเงิน
  7. ใช้กับการถอนเงิน 5 - 30 นาที 49,900 บาท หรือต่ำกว่านั้น

ถอนเงิน

ในกรณีที่ได้รับการยอมรับสถานะกระบวนการล้มเหลว บริษัทจะติดต่อธนาคารทันทีและจะแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

ติดต่อ CS LINE ติดต่อเรา